Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2022r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2022r.
Dochody budżetowe - plan 151 148 124,15, wykonanie 152 656 838,08 (101%)
Dochody bieżące – plan 123 661 763,50, wykonanie 128 800 214,68 (104,16%)
Dochody własne – plan 12 277 203,80, wykonanie 12 396 976,46 (100,98%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16 848 423, wykonanie 22 225 030,07 (131,91%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 70 961 616, wykonanie 70 961 616 (100%)
Dotacje i środki celowe – plan 18 847 339,17, wykonanie 18 761 273,14 (99,54%)
Środki z Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej – plan 818 311,95, wykonanie 817 561,95 (99,91%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 3 908 869,58, wykonanie 3 637 757,06 (93,06%)
Dochody majątkowe -  plan 27 486 360,65, wykonanie 23 856 623,40 (86,79%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 257 032,52, wykonanie 538 409,87 (209,47%)
Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w 2021 roku – plan 82 000, wykonanie 106 150 (129,45%)
Dotacje i środki celowe – plan 5 011 646, wykonanie 3 503 386,91(69,90%)
Wpływy z innych źródeł, środki  unijne – plan 22 135 682,13 wykonanie 19 708 676,62 (89,04%)
Wydatki budżetowe – plan 162 477 012,15 wykonanie 157 570 360,43 (96,98%)
Wydatki bieżące – plan 123 312 438,73 wykonanie 121 414 241,34 (98,46%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 86 935 032,37 wykonanie 86 896 580,66 (99,96%)
dotacje - plan 3 558 126 wykonanie 3 054 995,47 (85,86%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 458 556,87 wykonanie 3 379 999,79 (97,73%)
wydatki statutowe – plan 22 756 976,10 wykonanie 22 259 976,94 (97,82%)
wydatki na programy unijne – plan 4 299 747,39 wykonanie 3 538 981,31 (82,31%)
obsługa długu – plan 2 304 000 wykonanie 2 283 707,17 (99,12%)
Wydatki inwestycyjne – plan 39 164 573,42, wykonanie 36 156 119,09 (92,32%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 25 866 165,04 wykonanie 24 150 786,31 (93,37%)
Deficyt - wykonanie 4 913 522,35 przy planowanym  11 328 888
Przychody – plan 13 452 088 wykonanie 13 778 733,07 (102,43%)
przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 4 824 001 wykonanie 4 824 0001 (100%)
wolne środki – plan 8 628 087 wykonanie 8 954 732,07 (103,79%)
Rozchody – plan 2 123 200 wykonanie 2 123 200 (100%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00 wykonanie 1 543 200 (100%)
wykup obligacji – plan 580 000,00 wykonanie 580 000,00 (100%)
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 31.12.2022r. (392kB) pdf
RB-27s o dochodach (823kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1747kB) pdf
RB-NDS (157kB) pdf
RB-N (262kB) pdf
RB-Z (102kB) pdf
RB-N zozów (257kB) pdf
RB-Z zozów (100kB) pdf
sprawozdanie opisowe (4733kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Wrona (31 stycznia 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (31 stycznia 2023, 14:17:21)

Ostatnia zmiana: Urszula Wrona (21 kwietnia 2023, 10:01:05)
Zmieniono: dodanie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 544