Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ogłosiło nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

„Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Powiat Skarżyski informuje, iż ubiega się o przyznanie środków na realizację Programu pn.„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 są dostępne na stronie:
Program

metryczka


Wytworzył: Patrycja Bassa (16 lutego 2024)
Opublikował: Patrycja Bassa (16 lutego 2024, 12:30:45)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125