Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Starostę Artura Berusa, Wicestarostę Annę Leżańską oraz Skarbnik Powiatu Urszulę Wrona podpisali umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Józefem Brykiem na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Na realizację programu powiat  otrzymał łączną kwotę 1 693 300,00 zł. Podczas tegorocznej edycji programu z pomocy skorzysta 82 uczestników posiadających ważne orzeczenia
o niepełnosprawności.

Jednocześnie informujemy, iż sprawozdanie z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zostało zatwierdzone dnia 24 stycznia 2024 roku.
  

metryczka


Wytworzył: Patrycja Bassa (15 lutego 2024)
Opublikował: Patrycja Bassa (15 lutego 2024, 14:03:13)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134