Pozwolenia z zakresu łączności publicznej 2023

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej budowy, o których mowa w art. 34a ustawy Prawo budowlane


Wnioski o pozwolenie z zakresu łączności publicznej 2023


Data wpływu wniosku, Imię, nazwisko lub nazwa inwestora, Adres lub miejsce inwestycji, Opis projektowanego obiektu, Data wydania decyzji


1. 16.01.2023r., P4 Sp. z o.o., dz. 781, 116/2, 116/1, Płaczków Piechotne, Pięty, Bliżyn, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Decyzja z dnia 10.03.2023r.

2. 13.02.2023r., PSN Sp. z o.o., dz. 2158/8, ul. Kielecka 140A, Suchedniów, Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową

3. 28.02.2023r., P4 Sp. z o.o., dz. 226, ul. Ponurego 65, Skarżysko-Kamienna, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr SKA3321A wraz z infrastrukturą techniczną, Decyzja z dnia 17.04.2023r.

metryczka


Wytworzył: Janowska Jolanta (19 stycznia 2023)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (19 stycznia 2023, 09:55:02)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Górecka-Blumchoff (26 kwietnia 2023, 10:04:34)
Zmieniono: Uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1519