Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2023r.
 
w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029)
Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza, co następuje:
 
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
 
Lp. Nr ewidencyjny nieruchomościOznaczenie w księdze wieczystejOpis lokalu Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej 
  1. Działka
Nr 126
KI1R/00016111/8Lokal użytkowy Nr 204 i 205 o pow. użytkowej 27,09 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej22,38zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane z utrzymaniem budynku w wysokości 6,19 zł /m2 +  23% VAT 
 2.Działka
Nr 47/1,71
KI1R/00000458/7 Lokal użytkowy Nr 207 o pow. użytkowej 12,80 m²  na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej  22,89zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane
z utrzymaniem budynku w wysokości 5,27 zł /m2 +  23% VAT 

      
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Skarżysku-Kamiennej https://powiat.skarzyski.lo.pl/ Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, tel.: 41 39 53 094, 41 39 53 021.
 
                                                                                                                                                         Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Artur Berus

Ogłoszenie Zarządu Powiatu z 6.12.2023 o wykazie lokali do oddania w najem Plac Floriań i Sikorskiego tryb bezprzetargowy.pdf (363kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (6 grudnia 2023)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (6 grudnia 2023, 15:01:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154