Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele/władający działką nr 443 we wsi Świerczek

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
właściciele/władający
działką nr 443 we wsi Świerczek
gmina Skarżysko Kościelne
Data: 27.02.2024r.
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.1227.2023
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2022 w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz.U. 2022 poz. 1390)
o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości – na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 i Dz. U. z 2021r. poz. 11, 234), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
właściciela działek nr: 427, 428, 429, 430, 432/2, 433, 434, 435, położonych we wsi Świerczek gm. Skarżysko Kościelne, zawiadamiam, że w dniu 27.03.2024r. o godz. 12:00 nastąpi ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oraz przyjęcie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 443 z działkami nr: 426/4, 427, 428, 429, 430, 432/2, 433,
434, 435, 439.
Stawiennictwo: Świerczek 9.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
Geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
nr upr. 7996

Zawiadomienie (198kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (27 lutego 2024)
Opublikował: Anna Cisowska (1 marca 2024, 09:38:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92