Oświadczenie Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku


OŚWIADCZENIE NR 1/2024 
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 15 lutego 2024 roku


w sprawie reparacji od Niemiec

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt b Statutu Powiatu Skarżyskiego, uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 349/XLIX/2018 z dnia 27 września 2018 roku i Uchwałą Nr 19/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego, Rada Powiatu Skarżyskiego, nawiązując do Uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 roku w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II Wojny Światowej oraz Uchwały Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko – niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku oraz późniejszej okupacji niemieckiej, oświadcza, że działania prawne podjęte przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Radę Ministrów wychodzą naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa polskiego, tak ciężko doświadczonego nie tylko skutkami działań wojennych, ale także szczególnej i celowej eksterminacji społeczeństwa polskiego dokonywanej przez siły okupacyjne. 
Samorząd Powiatu Skarżyskiego popierając powyższe działania organów naszego państwa pragnie jednocześnie podkreślić, iż niemieccy agresorzy dokonali wielu mordów na ludności powiatu skarżyskiego, niszcząc najbardziej wartościową tkankę narodu, z której stratą zmagaliśmy się przez wiele dziesięcioleci i żadne zadośćuczynienie finansowe nie jest w stanie pokryć tych strat.
Należy też wyraźnie zaznaczyć, iż okupanci zniszczyli wiele zasobów materialnych na terenie naszego powiatu, które do tej pory nie zostały przez stronę niemiecką zadośćuczynione.
Niniejsze oświadczenie kierujemy do Kancelarii Sejmu RP oraz Kancelarii Rady Ministrów.Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk

Oświadczenie nr 1-2024.pdf (522kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (15 lutego 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (23 lutego 2024, 15:27:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126