Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2023r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2023r.
Dochody budżetowe - plan 161 431 588,42zł, wykonanie 160 608 154,33zł (99,49%)
Dochody bieżące – plan 135 320 794,05zł, wykonanie 139 419 324,29zł (103,03%)
Dochody własne – plan 12 400 931,92zł, wykonanie 14 695 032,89zł (118,50%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 15 913 290zł, wykonanie 15 913 290zł (100%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 84 430 543,75zł, wykonanie 84 430 543,75zł (100%)
Dotacje i środki celowe – plan 18 323 473,74zł, wykonanie 19 671 004,49zł (107,35%)
Środki z Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej – plan 881 364,61zł, wykonanie 881 364,61zł (100%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 3 371 190,03zł, wykonanie 3 828 088,55zł (113,55%)
Dochody majątkowe -  plan 26 110 794,37zł, wykonanie 21 188 830,04zł (81,15%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 134 863zł, wykonanie 1 685 891,28zł (1250,08%)
Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w 2022 roku – plan 505 918,10zł, wykonanie 506 156,86zł (100,05%)
Dotacje i środki celowe – plan 19 758 126,59zł, wykonanie 12 194 758,39zł (61,72%)
Wpływy z innych źródeł, środki  unijne – plan 5 711 886,68zł wykonanie 6 802 023,51zł (119,09%)
Wydatki budżetowe – plan 165 472 611,22zł wykonanie 159 794 251,50zł (96,57%)
Wydatki bieżące – plan 135 225 491,05zł wykonanie 134 400 261,60zł (99,39%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 99 649 771,41zł wykonanie 99 460 630,39zł (99,81%)
dotacje - plan 3 459 385,27zł wykonanie 3 368 571zł (97,37%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 873 879,55zł wykonanie 3 849 006,25zł (99,36%)
wydatki statutowe – plan 21 816 974,40zł wykonanie 21 516 067,75zł (98,62%)
wydatki na programy unijne – plan 3 750 480,42zł wykonanie 3 532 833,97zł (94,20%)
obsługa długu – plan 2 675 000zł wykonanie 2 673 152,24zł (99,93%)
Wydatki inwestycyjne – plan 30 247 120,17zł wykonanie 25 393 989,90zł (83,96%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 2 527 585,01zł wykonanie 2 259 741,96zł (89,40%)
Wynik budżetu- nadwyżka 813 902,83zł przy planowanym  deficycie 4 041 022,80zł
Przychody – plan 23 542 222,80zł wykonanie 24 011 730,66zł (101,99%)

pożyczka – plan 17 278 000zł, wykonanie 17 278 000zł (100%)
przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 562 918,80zł wykonanie 562 916,80zł (100%)
wolne środki – plan 5 701 306zł wykonanie 6 170 813,86zł (108,24%)
Rozchody – plan 19 501 200zł wykonanie 19 501 200zł (100%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00zł wykonanie 1 543 200zł (100%)
wykup obligacji – plan 17 958 000zł wykonanie 17 958 000zł (100%)
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 31.12.2023r. (409kB) pdf   
RB-27s o dochodach (847kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1762kB) pdf
RB-NDS (162kB) pdf
RB-N (261kB) pdf
RB-Z (102kB) pdf
RB-N zozów (257kB) pdf
RB-Z zozów (100kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Wrona (20 lutego 2024)
Opublikował: Urszula Wrona (23 lutego 2024, 09:15:21)

Ostatnia zmiana: Urszula Wrona (11 kwietnia 2024, 13:33:20)
Zmieniono: korekta sprawozdań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 126