Instalacja SKA4405A, prowadzona przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa zlokalizowanej, na działce nr 116/1obręb 0015 gm. Bliżyn pow. skarżyski,


OS.II.6221.31.2023                                                       Skarżysko-Kamienna 01.12.2023r.
 
 
 
 
                                        Zaświadczenie o wpisie do rejestru 
 instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
 
 
Na podstawie art. 217 § 2 ust. 2 oraz  art. 218 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) w związku z art. 152 ust. 1, ust.4 b i 7 a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556) Starosta Skarżyski zaświadcza z urzędu o wpisie w dniu 03.11.2023 r. do rejestru instalacji SKA4405A, prowadzonej przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa  zlokalizowanej, na działce nr 116/1obręb 0015 gm. Bliżyn  pow. skarżyski, pod pozycją 319.
 
  SKA4405 - zgłoszenie instalacji-1.pdf (278kB) pdf
  SKA4405A_OS_30.11.2023.pdf (1078kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (1 grudnia 2023)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (1 grudnia 2023, 13:06:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84