instalacja - silos na wapno


OS.II.6221.28.2023                                                       Skarżysko-Kamienna 20.11.202
 
 
 
 
                                 
Na podstawie art. 217 § 2 ust. 2 oraz  art. 218 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) w związku z art. 152 ust. 1, ust.4 b i 7 a  ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556) Starosta Skarżyski zaświadcza z urzędu o wpisie w dniu 20.11.2023 r. do rejestru instalacji – silosu na wapno, prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie   ul. Kościelna 20,  26-130 Suchedniów zlokalizowanej, na działce nr 3113/6 gm. Suchedniów  pow. skarżyski, pow. skarżyski pod pozycją 318.
  scan__20231120094402663.pdf (672kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (20 listopada 2023)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (28 listopada 2023, 15:17:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127