Zarządzenie nr 21/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 22 lutego 2024w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 18/2024 Starosty Skarżyskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 21/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 22 lutego 2024


w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 18/2024 Starosty Skarżyskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 39 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021 r. poz. 1960 oraz z 2023 r. poz. 1102)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W załączniku Nr 3 do Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej w pozycji Kierownicze stanowiska urzędnicze pkt 4  otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
4. Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XV – XVIII   6990 według odrębnych przepisów
 
 
§ 2.
 
Zmiana obowiązuje po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracownikom.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                    Starosta Skarżyski
 
 
                                                                      Artur Berus

Zarządzenie (200kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Karina Wiśniewska
Opublikował: Ewelina Magdziarz (22 lutego 2024, 11:11:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187