Zarządzenie nr 18/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 20 lutego 2024w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

Zarządzenie nr 18/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 20 lutego 2024


w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 39 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021 r. poz. 1960 oraz z 2023 r. poz. 1102)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się w załączniku do niniejszego zarządzenia Regulamin Wynagradzania  Pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
§ 2.
 
Regulamin Wynagradzania obowiązuje po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia polecam Sekretarzowi Powiatu oraz pracownikom ds. kadr zatrudnionym  w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr.
 
§ 4.
 
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu wynagradzania sprawuje Sekretarz Powiatu.
 
 
§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 48/2023 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej.
 
§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                         Starosta Skarżyski  
Artur Berus
metryczka


Odpowiada za treść: Karina Wiśniewska
Opublikował: Ewelina Magdziarz (20 lutego 2024, 14:05:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278