Zarządzenie nr 16/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 14 lutego 2024w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych

Zarządzenie nr 16/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 14 lutego 2024


w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107) i art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
§ 1
Powołuje się zespół do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych,
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym składzie:
1. Anna Bugajska – Przewodnicząca Zespołu,
2. Anna Cisowska – Członek Zespołu,
3. Ewelina Magdziarz – Członek Zespołu,
4. Iwona Wiktorek – Członek Zespołu,
5. Grzegorz Sławiński – Członek Zespołu.
§ 2
Do zadań zespołu należeć będzie w szczególności zapewnienie obsługi i technicznomaterialnych
warunków pracy organów wyborczych, w tym Powiatowej Komisji
Terytorialnej oraz wykonywanie innych zadań związanych z organizacją wyborów
samorządowych w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym i przez Komisarza
wyborczego.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (184kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Bugajska
Opublikował: Anna Cisowska (19 lutego 2024, 14:24:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177