Zarządzenie nr 14/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 7 lutego 2024w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 14/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 7 lutego 2024


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2024 r. poz. 107), oraz § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 maja 2015 r.
 

               Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, w następującym składzie osobowym:
 
1) Pan Artur Berus – Starosta Skarżyski – Przewodniczący Komisji,
2) Pani Małgorzata Nosowicz – Sekretarz Powiatu Skarżyskiego – Członek Komisji,
3) Pani Anna Bugajska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Członek Komisji,
4) Pani Kinga Sadza – Główny Specjalista ds. Kadr – Sekretarz Komisji.
 
1. Komisja Rekrutacyjna działa aż do zakończenia procedury naboru.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                 
                                                                        Starosta Skarżyski
   
                                                                       Artur Berus
Zarządzenie (381kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Sadza
Opublikował: Ewelina Magdziarz (7 lutego 2024, 14:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137