Zarządzenie nr 8/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 30 stycznia 2024w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 8/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 30 stycznia 2024


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 107), oraz § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz
na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, stanowiącego załącznik Nr
1 do Zarządzenia nr 45/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 maja 2015 r.
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
§ 1.
1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, w następującym składzie osobowym:
1) Pan Tadeusz Bałchanowski – Członek Zarządu Powiatu – Przewodniczący Komisji,
2) Pani Ewa Pandyra – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa –
Członek Komisji,
3) Pani Małgorzata Nosowicz – Sekretarz Powiatu Skarżyskiego – Członek Komisji,
4) Pani Karina Wiśniewska – Główny Specjalista do spraw Kadr – Sekretarz Komisji.
2. Komisja Rekrutacyjna działa aż do zakończenia procedury naboru.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (192kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Karina Wiśniewska
Opublikował: Anna Cisowska (2 lutego 2024, 11:41:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207