Zarządzenie nr 6/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 25 stycznia 2024w sprawie Zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2024 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz jednostkach organizacyjnych powiatu skarżyskiego

Zarządzenie nr 6/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 25 stycznia 2024


w sprawie Zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2024 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz jednostkach organizacyjnych powiatu skarżyskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572, § 9 ust. 1 i 2 załącznika  nr 1 do Zarządzenia nr 11/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz jednostkach organizacyjnych powiatu skarżyskiego.
 
 
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:

 
§ 1
Zatwierdza się roczny plan kontroli wewnętrznej na rok 2024 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz jednostkach organizacyjnych powiatu skarżyskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku do spraw kontroli w Zespole Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.
 
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Starosta Skarżyski
 
Artur Berus

  Zarządzenie (361kB) pdf
  załącznik do zarządzenia (540kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Radzimirska-Lange
Opublikował: Ewelina Magdziarz (25 stycznia 2024, 14:05:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179