Zarządzenie nr 4/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 18 stycznia 2024w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 88/2023 Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 4/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 18 stycznia 2024


w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 88/2023 Starosty Skarżyskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr 54/163/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej”

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 88/2023 Starosty Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej” dokonuje się zmiany funkcji w składzie osobowym komisji przetargowej, w ten sposób, że Cezary Przeworski pełnić będzie funkcję „Zastępcy Przewodniczącego komisji” zamiast funkcji „Członek komisji”.
 
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącej komisji.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie (198kB) pdf
metryczka


Odpowiada za treść: Barbara Dygas
Opublikował: Ewelina Magdziarz (23 stycznia 2024, 14:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143