Zarządzenie nr 3/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 18 stycznia 2024w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 3/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 18 stycznia 2024


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), w związku z § 7 ust. 2 Zarządzenia nr 7/2009
Starosty Skarżyskiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu
przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą Pani Anny Miernik zatrudnionej w Starostwie Powiatowym
w Skarżysku-Kamiennej, w następującym składzie:
1) Starosta Skarżyski – Artur Berus – Przewodniczący Komisji,
2) Wicestarosta – Anna Leżańska – Członek Komisji,
3) Sekretarz Powiatu Skarżyskiego – Małgorzata Nosowicz – Członek Komisji,
4) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Anna Bugajska –
Członek Komisji,
5) Główny Specjalista ds. Kadr – Kinga Sadza – Członek Komisji.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (363kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Karina Wiśniewska
Opublikował: Anna Cisowska (19 stycznia 2024, 09:16:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137