Zarządzenie nr 2/2024Starosty Skarżyskiegoz dnia 16 stycznia 2024w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 2/2024
Starosty Skarżyskiego
z dnia 16 stycznia 2024


w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz § 7 ust. 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej przyjętego Uchwałą nr 45/101/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
 
Starosta Skarżyski  z a r z ą d z a, co następuje:
 
§ 1.
Ustalam strukturę wewnętrzną komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.
Traci moc Zarządzenie nr 50/2022 Starosty Skarżyskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Starosta Skarżyski
Artur Berus
Zarządzenie (364kB) pdf
Załącznik nr 1 do zarządzenia (423kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Nosowicz
Opublikował: Ewelina Magdziarz (17 stycznia 2024, 07:37:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191