Zarządzenie nr 92/2023Starosty Skarżyskiegoz dnia 7 grudnia 2023w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy"

Zarządzenie nr 92/2023
Starosty Skarżyskiego
z dnia 7 grudnia 2023


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy"

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz.1526 oraz z 2023 r. poz. 572)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu odbioru końcowego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy” objętego umową zawartą z EXPOL-BIS Arkadiusz Pawliszak i Waldemar Pawliszak Spółka jawna z siedzibą przy ul. Wioślarskiej 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, powołuję komisję w składzie:
1. Artur Berus – Starosta Skarżyski - Przewodniczący Komisji;
2. Katarzyna Geller - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
3. Mariusz Milczarek – Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej - Członek Komisji;
4. Katarzyna Ciok – Starszy Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej - Członek Komisji;
5. Anna Dąbek – Starszy Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej -Członek Komisji;
6. Cezary Płeszka – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej- kierownik inspektorów nadzoru - Członek Komisji;
7. Piotr Ćwiek – Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej - Członek Komisji;
8. Tomasz Warzycki - Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej - Członek Komisji.
 
§ 2.
Komisja dokonuje odbioru zadania, o którym mowa w § 1 w obecności przedstawicieli wykonawcy i sporządza protokół odbioru.

§ 3.
Rozpoczęcie czynności odbiorowych ustala się na dzień 07.12.2023 r. o godzinie 10.00.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie (202kB) pdf

Starosta Skarżyski
      Artur Berus

 

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Ciok
Opublikował: Ewelina Magdziarz (8 grudnia 2023, 09:53:02)

Ostatnia zmiana: Ewelina Magdziarz (8 grudnia 2023, 10:22:48)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 209