Zarządzenie nr 89/2023Starosty Skarżyskiegoz dnia 27 listopada 2023w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

Zarządzenie nr 89/2023
Starosty Skarżyskiego
z dnia 27 listopada 2023


w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 , 1077, 1860) 
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Pana Mariusza Bartosika naczelnika Wydziału Informatyki w Starostwie Powiatowym w Skarżysku Kamiennej na administratora skrzynki doręczeń

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Starosta Skarżyski
Artur Berus
Zarządzenie (203kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Bartosik
Opublikował: Ewelina Magdziarz (28 listopada 2023, 11:45:21)

Ostatnia zmiana: Ewelina Magdziarz (6 grudnia 2023, 14:39:58)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 158