Zarządzenie nr 90/2023Starosty Skarżyskiegoz dnia 27 listopada 2023w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe"

Zarządzenie nr 90/2023
Starosty Skarżyskiego
z dnia 27 listopada 2023


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe"

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr 54/164/2023 Zarządu
Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji
warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe”
zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Świadczenie
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych
zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe”.
2. Zakres zadań komisji oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa
Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub
przekracza kwotę 130 000 złotych netto, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 15/2021 Starosty
Skarżyskiego z dnia 17 marca 2021r.
§ 2
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone przez komisję
przetargową w składzie:
1. Małgorzata Nosowicz – Przewodniczący komisji,
2. Barbara Dygas – Sekretarz komisji,
3. Anna Bugajska – Członek komisji,
4. Iwona Wiktorek - Członek komisji,
5. Łukasz Krawiecki – Członek komisji.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (192kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Geller
Opublikował: Anna Cisowska (28 listopada 2023, 09:40:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136