NULL string(0) ""

Uchwała nr 48/106/2016Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 14 listopada 2016w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących projektu „Kompleksowy planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”.Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 w związku z § 2 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego

Uchwała nr 48/106/2016
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 listopada 2016


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących projektu „Kompleksowy planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”.

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 w związku z § 2 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu SkarżyskiegoZarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:
§ 1
1. Postanawia się przeprowadzić na terenie Powiatu Skarżyskiego konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu „Kompleksowy planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”.
2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 16 listopada 2016 roku do 23 listopada 2016 roku
§ 2
1. Dokument, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez:
a) publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego,
b) publikację na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego
2. Konsultacje społeczne przeprowadzane będą poprzez badanie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu, założeń do projektu dokumentu lub propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Powiatu na stronie internetowej Powiatu i przyjmowaniu uwag:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ek@skarzysko.powiat.pl;
b) osobiście w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (pokój 403).
§ 3
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest poznanie stanowiska mieszkańców, lokalnych samorządów oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem szkolnictwa na terenie Powiatu Skarżyskiego zawartych w projektowanym dokumencie, o którym mowa w § 1 pkt 1.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                    Przewodniczący
                                                                          Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                   Jerzy Żmijewski


Podpisy członków Zarządu Powiatu
1. Artur Berus ....................................
2. Katarzyna Bilska ............................
3. Anna Leżańska …............................
4. Bogusława Krawczyńska ….................

Uchwala_Nr_48_106_2016 (499kB) pdf
Plan_rozwoju_szkol (812kB) word

metryczka


Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 listopada 2016, 14:59:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886