NULL string(0) ""

Uchwała nr 17/42/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 marca 2024w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu Skarżyskiego na rok 2024Na podstawie § 62 Statutu Powiatu Skarżyskiego uchwalonego Uchwałą Nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3375 i 4670)

Uchwała nr 17/42/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 marca 2024


w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu Skarżyskiego na rok 2024

Na podstawie § 62 Statutu Powiatu Skarżyskiego uchwalonego Uchwałą Nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3375 i 4670)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się do realizacji plan pracy Zarządu Powiatu Skarżyskiego na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
 
Członkowie Zarządu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok

Uchwała (197kB) pdf
Uchwała Word (17kB) word
Załącznik 1 (365kB) pdf
Załącznik 1 Word (64kB) word

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (3 kwietnia 2024, 12:21:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79