NULL string(0) ""

Uchwała nr 9/28/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 lutego 2024w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-KamiennejNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 )

Uchwała nr 9/28/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 lutego 2024


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie lokalu w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 )


Zarząd Powiatu Skarżyskiego  u c h w a l a,  co następuje:
 
 
§ 1
 
1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne udostępnienie lokalu Nr 112 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez Stowarzyszenie Skarżyski Klub Amazonek oraz Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Przystań”.
2. Umowa zostanie zawarta na okres do trzech lat.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                             
Artur Berus
 

Członkowie Zarządu 
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (1 marca 2024, 13:05:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115