NULL string(0) ""

Uchwała nr 8/25/2024Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 lutego 2024w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokali w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-KamiennejNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107)

Uchwała nr 8/25/2024
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 lutego 2024


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokali w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego  u c h w a l a,  co następuje:
 
 
§ 1
 
 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy  użyczenia następujących lokali :
 
  • a) wydzielonego lokalu użytkowego  nr 1 położonego w budynku przy ul. Sikorskiego 20              o łącznej powierzchni 612,30 m2  stanowiącego odrębną własność, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1R/00017812/9,
  • b) wydzielonego lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 o łącznej powierzchni 152,9 m2  stanowiącego odrębną własność, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1R/00023009/2,
  • c) nie wydzielonych lokali użytkowych położonych na drugim piętrze budynku przy ul. Sikorskiego 20 oznaczonych jako lokale o numerach: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 216, 218, 220, 220/1, 220/2, 220/3, 221, 222 o łącznej powierzchni 228,32 m2 oraz korytarze o łącznej powierzchni  78,98 m2 .
 
2. Umowa użyczenia zostanie zawarta do czasu wydania przez Zarząd Powiatu decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu .
 
 
§ 2
   
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
   
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                             
                                                                                                              Artur Berus
 
Członkowie Zarządu:            
 
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok

Uchwała (210kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (22 lutego 2024, 12:05:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123