NULL string(0) ""

Uchwała nr 54/165/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 22 listopada 2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art. 222 ust.4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941 oraz z 2023r. poz. 1032, 1429, 2222, 2821, 3236 i 3767)

Uchwała nr 54/165/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 listopada 2023


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz §11 pkt 1 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941 oraz z 2023r. poz. 1032, 1429, 2222, 2821, 3236 i 3767)


uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok:
  1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                          

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
Artur Berus
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (29 listopada 2023, 14:48:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128