NULL string(0) ""

Uchwała nr 50/159/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 października 2023w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie lokalu w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-KamiennejNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572)

Uchwała nr 50/159/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 października 2023


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie lokalu w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne użytkowanie lokalu Nr 303 o powierzchni 19,9 m2 znajdującego się na trzecim piętrze budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku- Kamiennej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
  2. Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku, tj. od 2.11.2023 r. do 31.10.2024r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
   Artur Berus
 

Członkowie Zarządu
 
Anna Leżańska 
 
Katarzyna Bilska               
 
Tadeusz Bałchanowski
 
Adam Ciok


uchwała (198kB) pdf
uchwała word (19kB) word

 

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (13 listopada 2023, 08:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73