NULL string(0) ""

Uchwała nr 47/145/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 10 października 2023w sprawie upoważnienia Pana Marcina Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-KamiennejNa podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572)

Uchwała nr 47/145/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 października 2023


w sprawie upoważnienia Pana Marcina Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1

1. Upoważnia się Pana Marcina Kruka  - Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, do dokonywania w imieniu Powiatu Skarżyskiego czynności związanych z realizacją projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły – utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 1  w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 1 w Zespole Placówek Edukacyjno -Wychowawczym w Skarżysku-Kamiennej”.

2. Wyznacza się następujący zakres pełnomocnictwa:
1) nadzoru nad jakością i przebiegiem zadania,
2) merytoryczne i finansowe rozliczenie zadania, w tym do dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację zadania zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie zadania,
3) podpisywanie wszelkich dokumentów i składanie oświadczeń woli niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, a także czynności koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie przez cały okres realizacji zadania i w okresie trwałości zadania.
 
3. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
 
§ 2

Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
            Artur Berus
 

Członkowie Zarządu Powiatu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciokmetryczka


Opublikował: Anna Wisowata (13 października 2023, 09:32:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84