Przetargi unieważnione z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy ZST–M w Skarżysku-Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
nr sprawy: IM.272.4.2024
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2024  09:00
przyczyna unieważnienia: 22.03.2024r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy ZST–M w Skarżysku-Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
nr sprawy: IM.272.3.2024
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 11 marca 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: 11.03.2024r. - unieważnienie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)