Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
nr sprawy: IM.272.2.2024
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 2 lutego 2024  10:00
wynik postępowania: 13.02.2024r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Usługi przewozowe uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami, dla których organem jest Powiat Skarżyski w związku z realizacją projektu pn. Dziś uczeń – jutro student

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
nr sprawy: IM.272.1.2024
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2024  10:00
wynik postępowania: 12.02.2024r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej II

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
nr sprawy: IM.272.35.2023
wartość: poniżej 215.000 euro
termin składania ofert: 5 stycznia 2024  10:00
wynik postępowania: 19.01.2024r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)