Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Przeprowadzenie kursu autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, w ramach projektu Dziś uczeń – jutro student

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
nr sprawy: IM.272.7.2024
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2024  10:00

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu przy ZST–M w Skarżysku-Kamiennej

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
nr sprawy: IM.272.6.2024
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2024  09:00

zamówienie na:

Opracowanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Występa, Zalezianka, Łączna - gmina Łączna oraz dla obrębu Ubyszów - gmina Bliżyn

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
nr sprawy: IM.272.5.2024
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 28 marca 2024  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)