Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

udzielenie zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek”

Ogłoszenie nr 510091660-N-2020 z dnia 27-05-2020 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy [...]

udzielenie zamówienia - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie nr 510091591-N-2020 z dnia 27-05-2020 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: : Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej” [...]

Udzielenie zamówienia - opracowanie dokumentacji na budowę drogi Nr 0573T

    Ogłoszenie nr 510091095-N-2020 z dnia 27-05-2020 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Budowa drogi [...]

Udzielenie zamówienia Ogłoszenie nr 510043502-N-2020

Ogłoszenie nr 510043502-N-2020 z dnia 10-03-2020 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego [...]

Udzielenie zamówienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020

Ogłoszenie nr 510250033-N-2019 z dnia 20-11-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy [...]

Udzielenie zamówienia - Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II

Ogłoszenie nr 510247552-N-2019 z dnia 18-11-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane [...]

udzielenie zamówienia - remont drogi 0307T

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Remont drogi powiatowej 0307 T na odcinku Zalezianka -Belno OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane [...]

Udzielenie zamówienia - odbudowa drogi powiatowej 0595T

Ogłoszenie nr 510218873-N-2019 z dnia 15-10-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Odbudowa drogi powiatowej 0595T Klonów – Nademłynie [...]

Udzielenie zamówienia - odbudowa drogi powiatowej 0587T

Ogłoszenie nr 510218660-N-2019 z dnia 14-10-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: „Odbudowa drogi powiatowej 0587T Gózd – Psary – Bodzentyn od km 0 + 000 do km 1 + 690” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU [...]

udzielenie zamówienia - przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T

Ogłoszenie nr 510115777-N-2019 z dnia 10-06-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588 T w m. [...]

Udzielenie zamówienia - przebudowa drogi powiatowej nr 0441T

Ogłoszenie nr 510115426-N-2019 z dnia 10-06-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, [...]

Utrzymanie zielenie - udzielenie zamówienia

Ogłoszenie nr 510089004-N-2019 z dnia 08-05-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie [...]

udzielenie zamówienia - remonty cząstkowe

Ogłoszenie nr 510070150-N-2019 z dnia 10-04-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg [...]

udzielenie zamówienia - usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZDP

Ogłoszenie nr 510059140-N-2019 z dnia 27-03-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i [...]

udzielenie zmówienia- opracowanie dokumentacji projektowej

Ogłoszenie nr 510048848-N-2019 z dnia 13-03-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. [...]

udzielenie zamówienia przebudowa drogi nr 0057T-zjazdy strona prawa

Ogłoszenie nr 510026491-N-2019 z dnia 11-02-2019 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500166863-N-2018 z dnia 17-07-2018 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika - ul. Zagórska w Suchedniowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU [...]

Udzielenie zamówienia - przebudowa drogi powiatowej nr 0557T

Ogłoszenie nr 500075592-N-2018 z dnia 09-04-2018 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji [...]

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w roku 2018

Ogłoszenie nr 500065344-N-2018 z dnia 26-03-2018 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU [...]

Udzielenie zamówienia - budowa chodnika w m. Odrowążek

Ogłoszenie nr 500011459-N-2017 z dnia 10-08-2017 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek OGŁOSZENIE O [...]

Udzielenie zamówienia - budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam.

Ogłoszenie nr 500011405-N-2017 z dnia 10-08-2017 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane [...]

Udzielenie zamówienia - budowa chodnika w m. Mostki

Ogłoszenie nr 111715 - 2017 z dnia 2017-07-25 r. Skarżysko-Kamienna: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m. Mostki OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie [...]

udzielenie zamówienie - przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T

Ogłoszenie nr 111364 - 2017 z dnia 2017-07-24 r. Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa ul. Paryskiej

Ogłoszenie nr 108352 - 2017 z dnia 2017-07-14 r. Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego [...]

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowych

Ogłoszenie nr 213 - 2017 z dnia 2017-01-02 r. Skarżysko-Kamienna: Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych na terenie powiatu skarżyskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 153523-2016 z dnia 2016-07-25 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa ul. Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 89942-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn: Przebudowa [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa chodnika Suchedniów ul. Langiewicza

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 101457-2016 z dnia 2016-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne do zrealizowania zadania pn: Przebudowa chodnika ul. [...]

Udzielenie zamówienia - przebudowa ul. 1-go MAJA w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 97757-2016 z dnia 2016-06-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej na [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa ul. szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 48944-2016 z dnia 2016-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn: Przebudowa [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi powiatowej nr 0441T Mroczków-Rędocin

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 93410-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn: Przebudowa [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozbudowa mostu Suchedniów ul. Żeromskiego

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 89362-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie obiektu mostowego w km 1+543 drogi [...]

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remonty czastkowe

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30752-2016 z dnia 2016-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych [...]

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ubezpieczenie majątku ZDP

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 19580-2016 z dnia 2016-01-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz OC działalności (zarządzanie drogami) Zarządu [...]

Udzielenie zamówienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2015/2016 i [...]

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienie uzupełniające rozbudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 0445T

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - zamówienie uzupełniające (przebudowa dojazdów do [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienie uzupełniające

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat Starachowicki) - zamówienie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remonty cząstkowe w technologioi powierzchniowego utrwalenia

Skarżysko-Kamienna: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w technologii powierzchniowego utrwalenia na terenie powiatu skarżyskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 178834 - 2015; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozbudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nt 0445T

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie Numer ogłoszenia: 172350 - 2015; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna Numer ogłoszenia: 166830 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ul. Książęcej

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37. Numer ogłoszenia: 112866 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remonty cząstkowe

Skarżysko-Kamienna: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego Numer ogłoszenia: 93338 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30684-2015 z dnia 2015-02-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie ciągu dróg powiatowych nr 0575T od km 0 + 000,00 do [...]

Udzielenie zamówienia

Skarżysko-Kamienna: zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego - Umowy Nr ZDP.273.1.45.2012 z dnia 28.11.2012 r. obejmujące zimowe utrzymanie chodników i schodów [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

Skarżysko-Kamienna: Zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego - Umowy Nr ZDP.273.1.45.2012 z dnia 28.11.2012 r. obejmującego zimowe utrzymanie chodników i schodów terenowych w ciągach dróg powiatowych na terenie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzpełniającego

Skarżysko-Kamienna: zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie Umowy Nr ZDP.273.1.42.2014 z dnia 16.10.2014 r. na wykonanie zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

Skarżysko-Kamienna: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2014/2015. Numer ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T w miejscowości Świerczek

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne Numer ogłoszenia: 349506 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej Numer [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zakup wraz z dostawą soli drogowej

Skarżysko-Kamienna: Zakup wraz z dostawą soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Numer ogłoszenia: 211943 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ul. Książęcej w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od km 1+099,37 do km 1+929,37 Numer ogłoszenia: 310658 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa ronda w Skarżysku Kościelnym

Skarżysko-Kamienna: Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowylotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym tj. drogi nr 0555T ul. Szkolna, droga Nr 0556T ul. Kolonia, droga Nr 0557T ul. [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zamówienie uzupełniające w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4 + 237 do km 7 +749”

Skarżysko-Kamienna: zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie Umowy Nr ZDP.273.1.13.2014 z dnia 21.05.2014 r. na wykonanie zadania Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn-Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 183532-2014 z dnia 2014-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej nr 0441T w m. Płaczków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Skarżysko-Kamienna: Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej nr 0441T w m. Płaczków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Numer ogłoszenia: 227568 - 2014; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa ul. Metalowców w Skarzysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową małego ronda na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej Numer ogłoszenia: 224634 - 2014; data [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4 + 237 do km 7 +749

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4 + 237 do km 7 +749 Numer ogłoszenia: 172886 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej ul. Rycerska na odcinku od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0 + 800 do km 1 + 400

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi powiatowej ul. Rycerska na odcinku od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0 + 800 do km 1 + 400 Numer ogłoszenia: 162566 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014 OGŁOSZENIE O [...]

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2014 roku

Skarżysko-Kamienna: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2014 roku Numer ogłoszenia: 137046 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprzątanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w 2014 roku

Skarżysko-Kamienna: Sprzątanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w 2014 roku Numer ogłoszenia: 112988 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Skarżysko-Kamienna: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego Numer ogłoszenia: 98990 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty [...]

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia - Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna: Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Numer ogłoszenia: 3842 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie [...]

metryczka