Unieważnienia postępowań

Unieważnienia postępowań

Unieważnienie postępowania - utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

Unieważnienie postępowania - „Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2020” Część nr 1 i 2.  [...]

Unieważnienie postępowania - ZDP.272.13.2019

Unieważnienie postępowania - ZDP.272.13.2019 [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Unieważnienie postępowania przetargpwego „Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2019/2020 [...]

Unieważnienie postępowania - zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Unieważnienie postępowania - świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 [...]

Unieważnienie postępowania - zimowe utrzymanie dróg

Unieważnienie postępowania - świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 [...]

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania pn. „Przebudowa mostu  w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowaniu przekroju poprzecznego do przekroju drogowego” [...]

Unieważnienie postępowania - przebudowa Mostu w msc. Majków

Unieważnienie postępowania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowaniu przekroju poprzecznego do przekroju drogowego” [...]

Unieważnienie postępowania budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej

W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej [...]

Unieważnienie postępowania - przebudowa mostu w m. Majków

W załączeniu unieważnienie postępowania pn.  „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowaniu przekroju poprzecznego do przekroju [...]

Unieważnienie postępowania - przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T

W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy powiatu skarżyskiego”  [...]

Unieważnienie postępowania pn. „Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej”

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej” [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych  w technologii powierzchniowego utrwalenia na terenie powiatu skarżyskiego w [...]

Unieważnienie postępowania - Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

Unieważnienie postępowania - Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów [...]

Unieważnienie postępowania - Przebudowa drogi nr 0593 T

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna” [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -  „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna” [...]

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego na wykonanie zadania - Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowylotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym tj. drogi nr [...]

metryczka