Dług publiczny

Dług publiczny

Dług publiczny - rok 2023

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.W 2023r. Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

Dług publiczny - rok 2022

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022r.W 2022r. Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

Dług publiczny - rok 2021

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021r.W 2021r. Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

Dług publiczny - rok 2020

Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020r.W 2020r. Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

Dług publiczny - rok 2019

1. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019r.2. W 2019r. Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

Dług publiczny - rok 2018

1. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018r.2. W 2018r Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

Dług publiczny - rok 2017

1. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017r. 2. W 2017r Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

Dług publiczny - rok 2016

1. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016r. 2. W 2016r Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

Dług publiczny - rok 2015

1. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015r. 2. W 2015r Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

Dług publiczny - rok 2014

1. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014r. 2. W 2014r Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

Dług publiczny - rok 2013

1. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013r. 2. W 2013r Powiat Skarżyski nie udzielił poręczeń i gwarancji. [...]

metryczka