Statut Powiatu

Statut Powiatu

Zmiany do Statutu Powiatu Skarżyskiego

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwałą Nr 19/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku wprowadziła zmiany w Statucie Powiatu Skarżyskiego.zmiany do Statutu obowiązują od dnia 11 stycznia 2019 roku [...]

Statut Powiatu Skarżyskiego - obowiązuje od 17 listopada 2018

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwałą Nr 349-XLIX-2018 z dnia 27 września 2018 rokuprzyjęła nowy Statut Powiatu Skarżyskiego [...]

metryczka