Rejestr zgłoszeń budowy

Rejestr zgłoszeń budowy

Rejestr zgłoszeń 2024

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane Zgłoszenia budowy 2024 Data wpływu zgłoszenia, Imię, nazwisko lub nazwa inwestora, Adres lub miejsce inwestycji, Opis [...]

Rejestr zgłoszeń 2023

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane Zgłoszenia budowy 2023 Data wpływu zgłoszenia, Imię, nazwisko lub nazwa inwestora, Adres lub miejsce inwestycji, Opis [...]

Rejestr zgłoszeń 2022

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlaneZgłoszenia budowy 2022Data wpływu zgłoszenia, Imię, nazwisko lub nazwa inwestora, Adres lub miejsce inwestycji, Opis projektowanego [...]

Rejestr zgłoszeń 2021

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlaneZgłoszenia budowy 2021Data wpływu zgłoszenia, Imię, nazwisko lub nazwa inwestora, Adres lub miejsce inwestycji, Opis projektowanego [...]

Rejestr zgłoszeń budowy 2020

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane Zgłoszenia budowy 2020 Data wpływu zgłoszenia, Imię, nazwisko lub nazwa inwestora, Adres lub miejsce inwestycji, Opis [...]

Rejestr zgłoszeń 2019

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 [...]

Zgłoszenie rozbudowy sieci z projektem budowlanym

Przebudowa i rozbudowa zasilania bloków mieszkalnych przy ul. Słowackiego, Konopnickiej i Niepodległości w Skarżysku - Kamiennej na działkach nr ewid. 95/6, 95/8, 96/7, 99, 98, 122/8, 141/3, 141/9, 141/6, 141/11, 141/4, 141/7, 135/7, 35/16, [...]

Rejestr Zgłoszeń 2018

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 [...]

Rejestr zgłoszeń 2017

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 [...]

Zgłoszenia budowy 2016

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 [...]

Informacje o zgłoszeniach

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 [...]

Wyjaśnienie dot. zgłoszeń budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a tj.wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania [...]

metryczka