Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego NIKE na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym "małe granty"

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego NIKE na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym "małe granty" [...]

Oferta Skarżyskiego Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN Karate na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym "małe granty"

Oferta Skarżyskiego Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN Karate na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym "małe granty". [...]

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2022 w zakresie kultury, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2022 w zakresie kultury, kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki:  [...]

Ogłoszenie naboru na Członków Komisji Konkursowej do Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych.

Załącznik do Uchwały Nr 3/8/2021Zarządu Powiatu Skarżyskiego  z dnia 13 stycznia 2021r.OgłoszenieZarządu Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych [...]

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie turystyki

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie turystyki.Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność [...]

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym [...]

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury fizycznej.Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność [...]

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 w zakresie kultury.Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku [...]

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych powiatu skarżyskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2020 r. przyznał dofinansowania w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych powiatu skarżyskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wyniki [...]

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych powiatu skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2020 r. przyznał dofinansowania w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych powiatu skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury fizycznej.Wyniki konkursu:  [...]

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych powiatu skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury

Zarząd Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2020 r. przyznał dofinansowania w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych powiatu skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury.Wyniki konkursu:  [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury.Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury fizycznej.Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym [...]

Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Od 21 do 31 października br. stowarzyszenia mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, kierując je za pośrednictwem poczty [...]

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2019 w zakresie: kultury, kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2019 w zakresie: kultury, kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia: [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2019 w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia

REGULAMIN KONKURSURozdział IRODZAJE, ZAKRES I FORMY REALIZACJI ZADAŃ1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Powiatu [...]

Oferta Stowarzyszenia Michniowianie na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Oferta Stowarzyszenia Michniowianie na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2018 w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2018 w zakresie kultury, kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.REGULAMIN [...]

Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. [...]

Oferta Towarzystwa Żeglarskiego "Sterna" w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Oferta Towarzystwa Żeglarskiego "Sterna" w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.  [...]

Oferta Stowarzyszenia Road Runners MC South-East w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Oferta Stowarzyszenia Road Runners MC South-East w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. [...]

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. [...]

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom „PRAXIS” na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom „PRAXIS” na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. [...]

Oferta Stowarzyszenia Towarzystwa Impuls na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Oferta Stowarzyszenia Towarzystwa Impuls na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. [...]

Oferta 13 Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Oferta 13 Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn Strzeleckich na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. [...]

Oferta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej Oddział w Suchedniowie na realizację zadania publicznego w formie tzw. "małych grantów".

Oferta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej Oddział w Suchedniowie na realizację zadania publicznego w formie tzw. "małych grantów". [...]

Oferta Stowarzyszenia "Nasze Pogorzałe" na realizację zadania publicznego w formie tzw. "małych grantów"

Oferta Stowarzyszenia "Nasze Pogorzałe" na realizację zadania publicznego w formie tzw. "małych grantów". [...]

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2017 roku w zakresie kultury oraz kultury fizycznej

Publikujemy wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2017 roku w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej. Wyniki do pobrania: [...]

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2017 w zakresie kultury oraz w zakresie kultury fizycznej. REGULAMIN KONKURSU Rozdział I RODZAJE, ZAKRES I FORMY [...]

Konsultacje społeczne projektu Powiatowego Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Do projektu w dniach 26 października - 9 listopada 2016 r. można zgłaszać opinie i uwagi drogą elektroniczną pod adresem lukasz.wisowaty@skarzysko.powiat.pl [...]

Oferta Stowarzyszenia Towarzystwo IMPULS na realizację zadania publicznego w formie tzw. "małych grantów".

Oferta Stowarzyszenia Towarzystwo IMPULS na realizację zadania publicznego w formie tzw. "małych grantów". [...]

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku w zakresie kultury oraz w zakresie sportu

Publikujemy wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku w zakresie kultury oraz w zakresie sportu. Wyniki do pobrania: [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2016 w zakresie kultury oraz w zakresie sportu

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT   Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w roku 2016 w zakresie kultury oraz w zakresie sportu.  [...]

Wykaz Organizacji Pozarządowych

treść w załączniku [...]

metryczka