Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap II” [...]

Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej budowa drogi powiatowej Nr 0573T

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko [...]

Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej” [...]

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T - informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi [...]

Remonty cząstkowe dróg powiatowych - informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty - „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego” [...]

Informacja o wyborze oferty -Postępowanie Znak:ZDP.272.14.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -  Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym [...]

Informacja o wyborze oferty - Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II” [...]

wybór oferty - remont drogi powiatowej 0307 T

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi powiatowej 0307 T na odcinku Zalezianka -Belno [...]

Informacja o wyborze oferty - Odbudowa drogi powiatowej 0595T

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Odbudowa drogi powiatowej 0595T Klonów – Nademłynie od km 0 + 000 do km  1+400” [...]

Informacja o wyborze oferty - Odbudowa drogi powiatowej 0587T

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa drogi powiatowej 0587T Gózd – Psary – Bodzentyn od km 0 + 000 do km 1 + 690 [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588 T w m. Podzagnańszcze, gmina Łączna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588 T w m. Podzagnańszcze, gmina Łączna [...]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn [...]

Informacja o wyborze oferty - utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

Informacja o wyborze najkorzystniej w oferty w postępowaniu pn. "Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2019” [...]

Informacja o wyborze oferty -remonty cząstkowe

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego” [...]

Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej [...]

Informacja o wyborze oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszy ofert w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji  projektowej dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego [...]

Informacja o wyborze oferty - zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika - ul. Zagórska w Suchedniowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika - ul. Zagórska w Suchedniowie". [...]

Informacja o wyborze oferty - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap I”

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap I”. [...]

Informacja o wyborze oferty Remonty cząstkowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego”. [...]

Informacja o wyborze oferty - przebudowa drogi powiatowej w m. Podłazie

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie” [...]

Informacja o wyborze oferty - budowa ul. Ponurego

dot. postępowania pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej” [...]

informacja o wyborze oferty - budowa chodnika w m. Odrowążek

dot. postępowania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek [...]

Informacja o wyborze oferty - budowa chodnika w m. Mostki

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr [...]

Informacja o wyborze oferty - przebudowa drogi Nr 0558T

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcin [...]

Informacja o wyborze oferty - przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.   [...]

Informacja o wyborze oferty - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego - [...]

Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowych część nr 1 i nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne [...]

Wybór najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji projektowych Część 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych na terenie powiatu skarżyskiego Część nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa chodnika ul. Langiewicza

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa chodnika ul. Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Słonecznej w m. Suchedniów”. [...]

Informacja o wyborze oferty - przebudowa ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej

W załączeniu informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego pn.:  „Przebudowa ul. 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na [...]

Informacja o wyborze oferty - przebudowa ul. Rycerskiej

W załączeniu informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: zamówienia pn: „Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1 + 400 do km 2 + 200 w Skarżysku-Kamiennej”. [...]

Informacja o wyborze oferty - przebudowa drogi powiatowej nr 0441T Mroczków - Rędocin

W załączeniu informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T Mroczków - Rędocin - granica woj. Świętokrzyskiego (Borki) w m. Rędocin, na odcinku od km 2+850,00 – 5+000,00 – dł. 2150,00 mb” [...]

Informacja o wyborze oferty - Rozbudowa mostu w Suchedniowie ul. Żeromskiego

W załączeniu informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.:„Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” [...]

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa ul. Szydłowieckiej

W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca [...]

Informacja o wyborze oferty - remonty cząstkwoe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego

Informacja o wyborze oferty - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie poowiatu skarżyskiego [...]

Informacja o wyborze oferty - ubezpieczenie majątku oraz OC działalności (zarządzanie drogami) Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz OC działalności (zarządzanie drogami) Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej. [...]

Informacja o wyborze oferty - Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofrety w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych [...]

Informacja o wyborze oferty - Rozbudowa mostu w ciągu drogi nr 0445T

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -  Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie [...]

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku–Kamiennej dz. nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku–Kamiennej dz. nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37" w załączeniu. [...]

Informacja o wyborze oferty - Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów,  gmina Wąchock, powiat [...]

Informacja o wyborze oferty - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na "Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa ul. 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta [...]

Informacja o wyborze oferty - zakup wraz z dostawą soli drogowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup wraz z dostawą  soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych” [...]

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku–Kamiennej na odcinku od km 1+099,37 do km 1+929,3 [...]

Infromacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowylotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym tj. drogi nr 0555T ul. Szkolna, droga Nr 0556T ul. Kolonia, [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową „małego ronda” na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową „małego ronda” na skrzyżowaniu z ul.  Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wybozre najkorzystniejszej oferty - Sprzątanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w 2014 roku [...]

metryczka