Zapytania poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Zapytania poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi zimowego utrzymania chodników

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi zimowego utrzymania chodników i schodów terenowych w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w sezonie 2019/2020 z podziałem na dwie strefy [...]

Zaproszenie do składania ofert - remont chodnika ciągu ul. Bugaj w Suchedniowie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu chodnika i nawierzchni w ciągu ul. Bugaj w miejscowości Suchedniów. [...]

Zimowe utrzymanie chodników

Zapytanie ofertowe na usługę zimowego utrzymania chodników i schodów terenowych w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w sezonie 2018/2019 z podziałem na dwie strefy. [...]

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0593T

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna – etap II” [...]

Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych

Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej [...]

metryczka