Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

opracowanie dokumentacji projektowej - budowa skrzyżowania ulic Niepodległości i Sokolej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa skrzyżowania ulic Niepodległości   i Sokolej wraz z obsługą komunikacyjną Dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej w formie ruchu okrężnego" [...]

Sprzątanie dróg powiatowych

Sprzątanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego oraz chodników na terenie miast Skarżysko-Kamienna i Suchedniów w 2020 roku [...]

Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

„Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2020” [...]

Wycinka i podcinka drzew w pasach dróg powiatowych

Wycinka i podcinka drzew  rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych  na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2020 [...]

Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej [...]

Sprzątanie ulic i dróg powiatowych

Sprzątanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego oraz chodników na terenie miast Skarżysko-Kamienna i Suchedniów w 2019 roku [...]

Zakup paliw płynnych

Zapytanie ofertowe -  zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej [...]

zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej [...]

zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych

Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych    w Skarżysku-Kamiennej [...]

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej [...]

metryczka