Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 61/VIII/2019 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
 z dnia 9 maja 2019 roku 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej 

Na podstawie art. 16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60 i 730) oraz § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Skarżyskiego 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

1. Uznaje się za zasadną skargę na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie: 
- nieuzyskania aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, 
- nieterminowego wydania zaświadczenia. 

2. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 


U Z A S A D N I E N I E 

Skarga na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej przekazana została przez Zarząd Powiatu, według właściwości do rozpatrzenia Radzie Powiatu Skarżyskiego 8 kwietnia 2019 roku. Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, należy do właściwości rady powiatu. Zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu Powiatu Skarżyskiego, przewodniczący rady skierował skargę do przewodniczącej komisji skarg, wniosków i petycji w celu wyjaśnienia przez komisję zarzutów podnoszonych w skardze. Komisja skarg, wniosków i petycji, zgodnie z § 35 ust. 1 Statutu Powiatu Skarżyskiego, rozpatrzyła przedmiotową skargę oraz przygotowała w tej sprawie stanowisko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu jest uzasadnione. 


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (13 maja 2019, 11:54:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij