Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego III

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.8.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 24 września 2020  10:00

zamówienie na:

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskim

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IM.272.9.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)