Strategia Rozwoju Powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu do roku 2020

Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu do roku 2020 w załącznik [...]

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2008r

Zmiana uchwały Nr 200/XXX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020 wraz z wynikającym z niej Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata [...]

metryczka