Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze lekarzy do pracy w komisjach orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej [...]

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II LO im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II LO im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej [...]

Ponowne ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-CurieOgłoszenie [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Finansowym [...]

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM   W [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  STAROSTWO POWIATOWE w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko -Kamienna   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii   w Wydziale [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko -Pracownik w Referacie Geodezji i Kartografii

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Pracownik w Referacie Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Inspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [...]

Konkurs na stanowisko:Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie [...]

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

 Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie informuje, iż konkurs nie doprowadził do wybrania [...]

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie

Ogłoszenie Zarządu powiatu o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieniem Powiatu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieniem Powiatu i Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem   W STAROSTWIE POWIATOWYM   W [...]

Informacja o wynikach naboru -Pracownik w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Pracownik w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. Organizacyjno – Gospodarczych

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor ds. Organizacyjno – Gospodarczych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich   W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Komisja Rekrutacyjna [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i nadzoru nad projektami

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i nadzoru nad projektami w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem – ½ etatu   W STAROSTWIE POWIATOWYM   W [...]

Informacja o wynikach naboru na 2 stanowiska Inspektor w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na 2 stanowiska Inspektor  w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu  i Kadr W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ     Komisja Rekrutacyjna informuje, że w [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   stanowisko Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ     Komisja Rekrutacyjna [...]

Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska w Biurze Obsługi Interesanta – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na 2 stanowiska   w Biurze Obsługi Interesanta – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ     Komisja Rekrutacyjna [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. Obronnych w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Inspektor ds. Obronnych w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego   W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ   Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem

INFORMACJA O WYNIKU NABORU  stanowisko Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  został wybrany [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ       Komisja Rekrutacyjna informuje, że [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Inspektor ds. Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej  W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ   Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko -Podinspektor ds. Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor ds. Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej   W STAROSTWIE POWIATOWYM   W [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i nadzoru nad projektami w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem- ½ etatu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i nadzoru nad projektami w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko -Inspektor ds. Gospodarki Mieniem Powiatu i Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem

Inspektor ds. Gospodarki Mieniem Powiatu  i Inwestycji w  Wydziale Inwestycji i  Administrowania Mieniem [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor ds. Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

 Inspektor ds. Zdrowia    w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Podinspektor ds. Polityki Społecznej  w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko -Inspektor ds. obronnych - Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego

Inspektor  ds. obronnych -  Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego [...]

Ogłoszenie o naborze - Stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi [...]

Ogłoszenie o naborze -Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem [...]

Ogłoszenie o naborze - Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Biurze Rzecznika Konsumentów

Zastępca Powiatowego Rzecznika w Biurze Rzecznika Konsumentów [...]

Podinspektor ds. Organizacyjno – Gospodarczych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Ogłoszenie o naborze - Podinspektor ds. Organizacyjno – Gospodarczych w  Wydziale  Organizacyjnym  i Spraw Obywatelskich [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Inspektor w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr [...]

Ogłoszenie o naborze lekarzy do pracy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszenie o naborze lekarzy do pracy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności [...]

Informacja o wynikach naboru - inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o wynikach naboru - inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [...]

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. leśnictwa i rolnictwa [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Inspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor ds. leśnictwa i rolnictwa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor do spraw leśnictwa i rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku -Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo -Mechatronicznych [...]

Archiwum

[...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij