Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Nazwa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej
Adres ul. Sikorskiego 20 (pok. 236, 250 i 251),
26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon/Fax 41 25 23 165
699908623
E-mail pinb.skarzysko@neostrada.pl
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Jadwiga Półtorak-Berus
NIP 663-16-20-494
REGON 291022409
ePUAP Skrzynka podawcza - adres skrzynki PINB na platformie ePUAP: /dh9yb496mz/skrytka


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego        w Skarżysku-Kamiennej
od 01 marca 2021r. do 10 marca 2021r. nieczynny.


Przyjmowanie korespondencja do Inspektoratu odbywa się w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego ul. Konarskiego 20.

Kontakt w sprawach Inspektoratu pod numerem telefonu 513718695.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej, działając na podstawie art. 15 zzzzzn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r, poz. 1842 z póź. zm.), zawiadamia o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej na okres od 01 marca 2021r. do 10 marca 2021r.

Informacje dodatkowe 

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych "koronawirusem SARS-CoV-2" Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej od dnia 25 maja 2020r. wznawia bezpośrednią obsługę klientów  z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminy wizyty, o wyznaczonej godzinie.
Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.

Podczas wizyty w Inspektoracie prosimy o zakrywania ust i nosa  przy pomocy maseczek, przyłbicy, odzieży lub jej części. Osoby, które nie zastosują się do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do pomieszczeń Inspektoratu. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnych długopisów - więcej informacji w komunikacie Komunikat PINB z dnia 25.05.2020r. (56kB) word

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy klientów w trosce o ich zdrowie i pracowników Inspektoratu do załatwiana swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Inspektoracie korzystając z możliwości kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, a w szczególności poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania.


Pozostałe informacje związana z "koronawirusem":
1. Zmiany dotyczące przede wszystkim przyjęć klientów Inspektoratu - szczegóły w komunikacie: Komunikat PINB w Skarzysku-Kamiennej z dnia 12.03.2020r. (46kB) word   
                        
2. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej oraz nadzoru budowlanego w okresie epidemii - szczegóły w informacji: Informacja w sprawie wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw w czasie trwania epidemii. (42kB) word

3. Informacja dla stron i uczestników postępowań administracyjnych oraz osób wnioskujących o wszczęcie postępowania, związana ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. - szczegóły w informacji Informacja dla stron i uczestników postępowań administracyjnych. (48kB) word

4. Informacja w sprawie wydawania pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych w okresie epidemii - szczegóły informacji Informacja w sprawie wydawania pozwoleń na użytkowanie (48kB) word

5. Informacja dla stron i uczestników postępowań administracyjnych oraz osób wnioskujących o wszczęcie postępowania, związana ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (stan na dzień 25.05.202r.). - szczegóły w informacji Informacja dla stron i uczestników postępowań administracyjnych. (50kB) word


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:Klauzula


Wykaz pracowników i opis kompetencji: Wykaz pracowników (45kB) word

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Półtorak-Berus (30 czerwca 2013)
Opublikował: Cezary Przeworski (2 stycznia 2014, 09:13:50)

Ostatnia zmiana: Jadwiga Półtorak-Berus (2 marca 2021, 20:55:25)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21620