Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej

Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2017 [...]

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2017 - I i II poziom

Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2017 - I i II poziom [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 [...]

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2016

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2016 [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2015 [...]

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2015 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku -Kamiennej

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2015 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku -Kamiennej [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 [...]

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2014.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2014 [...]

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej - I i II poziom kontroli zarządczej

Sprawozdanie z  funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej - I i II poziom kontroli zarządczej [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2013 [...]

metryczka