Ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Ogłoszenie o rokowaniach

Załącznik do Uchwały Nr 11/22/2021Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 lutego 2021r. OGŁOSZENIENa podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2021roku

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 17 lutego 2021 rokuZarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020r. poz. [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r.

WA.RUZ.4210.329m.2020.AŻ                                     &nb [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Lucjan Kocia

Skarżysko – Kamienna, dn. 27.01.2021r.Limbus U S Ł U G I G E O D E Z Y J N EW Ł O D Z I M I E R Z C Z E R N I L E W S K I26-110 Skarżysko-KamiennaPlac Floriański 1/307 tel./fax41 252 52 89REGON 290155539 NIP [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciel działki 3904,3908

Skarżysko-Kamienna, dnia 22.01.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki 3904, 3908Obręb 0001 SuchedniówGmina [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciel działki 5310

Skarżysko-Kamienna, dnia 22.01.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki 5310Obręb 0001 SuchedniówGmina [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciel działki 3906

Skarżysko-Kamienna, dnia 22.01.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki 3906Obręb 0001 SuchedniówGmina [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 stycznia 2021r.

OgłoszenieZarządu Powiatu Skarżyskiego  z dnia 7 stycznia 2021r.    Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [...]

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego GG-II.683.2.2020

Skarżysko-Kamienna, dnia 31.12.2020 r. GG-II.683.2.2020     ZAWIADOMIENIE STAROSTY SKARŻYSKIEGO   Starosta Skarżyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych. Właściciel działki nr 176

Działając na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych. Właściciel działki nr 175

Działając na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.6641.654.2020 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dotyczącej mapy do celów prawnych (zasiedzenie) zawiadamiam Panią/Pana, że [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych. Właściciel działki nr 545

Działając na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.6641.1213.2020 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dotyczącej mapy do celów prawnych (zasiedzenie) zawiadamiam Panią/Pana, że [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych właściciel działki nr 690

Działając na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.6641.1213.2020 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dotyczącej mapy do celów prawnych (zasiedzenie) zawiadamiam Panią/Pana, że [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Florentyna Karpeta

Florentyna KarpetaData: 17.12.2020 r.Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.685.2020ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - na podstawie art. 39 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działki numer 72/1

Skarżysko-Kamienna, dnia 16.12.2020 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki numer 72/1obręb 0007 Górkigm. [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego z dnia 09.12.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 134/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2020 r., [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.

Skarżysko Kamienna, dn. 08.12.2020r.........................................................(Wykonawca prac geodezyjnych )j. ewid: 261001_1 Skarżysko- Kamiennaobręb ewid: 261001_1.0015 Pogorzałe, ul. Pogodnadz: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Marta Fidor.

Skarżysko-Kamienna, dnia 25.11.2020 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychMarta Fidorul. Henryków 226-120 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Helena Fornal

Skarżysko-Kamienna, dnia 25.11.2020 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychHelena [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 grudnia 2020r w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

OgłoszenieZarządu Powiatu Skarżyskiego  z dnia 02 grudnia 2020r.    w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 listopada 2020 roku

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39, art. 67 ust.1 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r.

PaństwoweGospodarstwo WodneWody PolskieDyrektorRegionalnego ZarząduGospodarki Wodnejw WarszawiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawatel.: +48 22 58 70 211 | [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. A.T.

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. H.S.

                                         &nbs [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. Bliżyn

                                         &nbs [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. Bliżyn dz. 659/1, 659/2

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie WA.ZUZ.4.421.3.116.2019.MG

PaństwoweGospodarstwo WodneWody PolskieDyrektor Zarządu Zlewniw RadomiuPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radomtel.: +48 (48) 36 23 168 |e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.plRadom, [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości -Czesław Wisowaty

Limbus USŁUGI GEODEZYJNE Skarżysko – Kamienna, dn. 12.11.2020r.WŁODZIMIERZ CZERNILEWSKI26-110 Skarżysko-KamiennaPlac Floriański 1/307 tel./fax41 252 52 89REGON 290155539 NIP 663-133-86-97Czesław WisowatyMzurowa [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości Józef Gula

Suchedniów, dnia 04.11.2020 r....................................................................wykonawca prac [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.11.2020 r.

PaństwoweGospodarstwo WodneWody PolskieDyrektorRegionalnego ZarząduGospodarki Wodnejw WarszawiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawatel.: +48 22 58 70 211 | [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Ogłoszenie   Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 września 2020r.   w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 01 lipca 2020r.

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO                                      z dnia 01 lipca 2020r.Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Odpis Ogłoszenie

Sygn. akt VIII Ns 318/20                        Kielce, dn. 27 maja 2020 roku                               [...]

Ogłoszenie

Sygn. akt VIII Ns 317/20O G Ł O S Z E N I EDnia 27 maja 2020 roku„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 27 maja 2020 roku, sygn. akt VIII Ns 317/20 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2021r.

                                               OgłoszenieZarządu Powiatu Skarżyskiego  z dnia 17 lutego [...]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020r.

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 29 stycznia 2020r.w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowymNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 [...]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 22 stycznia 2020r.w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowymNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 października 2019r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 10 października 2019r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 sierpnia 2019r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. [...]

Decyzja

[...]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2019r.

OGŁOSZENIE  ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2019r. Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 i [...]

Ogłoszenie o wyniku publicznego zaproszenia do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego

  Ogłoszenie o wyniku publicznego zaproszenia do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego.   W wyniku przeprowadzonego postępowania na sprzedaż mienia ruchomego, którego przedmiotem był samochód osobowy marki Ford Mondeo [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Skarżysko-Kamiennej przy ul. Szkolnej

Załącznik do Uchwały Nr 25/53 /2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017r OGŁOSZENIEdziałając na podstawie § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. [...]

Archiwum

[...]

metryczka