Ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - jedn ewid. 261002-2 Bliżyn

Kielce,dnia 13.01.2022 r.Pracownia GeodezyjnaAgnieszka Wcześniak25-214 Kielceul. Jana Karskiego 52tel: 602194543(nadawca )Jedn.ewid. 261002_2 BliżynObręb: 0011 MROCZKÓWID Działki: 261002_2.0011.502261002_2.0011.503261002_2.0011.504Z A W I A D O [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości gm. Suchedniów.

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 11.01.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości gm. Suchedniów

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 11.01.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Teodora Niziołek

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Józef Niziołek

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Helena Rózik

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że [...]

zawiadomienie o czynności ustalenia granic nieruchomości - Wanda Kapusta

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - obręb 0015 Pogorzałe, ul. Pogodna

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - obręb 0015 Pogorzałe

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - obręb 0010 Podłazie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

Zawiadomienie nr GG-II.680.12.7.2018 z dnia 30.12.2021

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, dnia 30.12.2021 r.GG-II.680.12.7.2018ZAWIADOMIENIEStosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tekst jednolity: [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 15/2

Właściciel/ władający działką nr 15/2ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnejNa podstawie §31 i §32 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca2021r., w sprawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 24/1 i 24/2

Właściciel/ władający działką nr 24/1 i 24/2ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnejNa podstawie §31 i §32 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca2021r., w [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 14

Właściciel/ władający działką nr 14ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnejNa podstawie §31 i §32 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca2021r., w sprawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 25/1, 25/2, 25/3

Właściciel/ władający działek nr 25/1, 25/2, 25/3ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnejNa podstawie §31 i §32 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca2021r., [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, działki nr 115.

Właściciel/ użytkownik wieczystyDziałki nr 115ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* oraz przyjęcia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi działki nr 115

Właściciel/ użytkownik wieczystyDziałki nr 115ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* oraz przyjęcia granic [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 16 grudnia 2021r.   Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z [...]

zawiadomienie - Grażyna Karpińska

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Dariusz Pietrzyk

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że [...]

zawiadomienie - Ewa Jurzyńska

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam, że [...]

zawiadomienie - Krystyna Boćkowska

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Bogdan Boćkowski

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że [...]

zawiadomienie - Antoni Sobczyk

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Stefan Walachnia

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Danuta Walachnia

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że [...]

zawiadomienie - Arkadiusz Zuba

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Dorota Zuba

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Jerzy Duda Łyżwy

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Maria Duda

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Tomasz Dekarczyk

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Bożena Włoch

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Roman Kowalik

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że [...]

zawiadomienie - Urszula Achimowicz

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), [...]

zawiadomienie - Elżbieta Jabłońska

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że [...]

zawiadomienie - Krystyna Bukowska Głogowa 8

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB nr działki 2585

właściciel władający działką nr 2585ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB*Na podstawie §38 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB działka nr 2584

właściciel władający działką nr 2584ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB*Na podstawie §38 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB działka nr 2582

właściciel władający działką nr 2582ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB*Na podstawie §38 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB działka nr 2580

właściciel/ władający działką nr 2580ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB*Na podstawie §38 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB

właściciel/ władający działką nr 2578ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB*Na podstawie §38 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra [...]

Zawiadomienie - Anna Zych.

Skarżysko-Kamienna, dnia 02.12.2021 r.ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktówgranicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach podjętychw celu [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości - Bliżyn

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 27.11.2021 r....................................................................wykonawca prac [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO   z dnia 24 listopada 2021r.   w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działki nr 1039 , 1040

Właściciel/ Użytkownik WieczystyDziałki nr 1039, 1040ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* oraz przyjęcia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 1039

Właściciel/ Użytkownik WieczystyDziałka nr 1039ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* oraz przyjęcia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działki nr 1038 i 1041

Właściciel/ Użytkownik WieczystyDziałki nr 1038 i 1041ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* oraz przyjęcia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Właściciel/ Użytkownik WieczystyDziałka nr 177/1ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* oraz przyjęcia granic [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 10 listopada 2021r.   w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 9.11.2021 r.

PaństwoweGospodarstwo WodneWody PolskieDyrektorRegionalnego ZarząduGospodarki Wodnejw WarszawiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawatel.: +48 22 58 70 211 | [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Zofia Sykulska.

Skarżysko - Kamienna, dnia 29.10.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychZof ia SykulskaS k a r ż y s k o Ko ś c i e l n e 2 3 826-115 Sk a r ż y s k o Ko ś c i e l n eZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Stanisław Śrębowaty

Stanisław ŚrębowatyZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków*Na podstawie §38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , [...]

Obwieszczenie z dnia 28.10.2021 r. , znak WA.ZUZ.4.4210.258.2021.ES

Radom, 28 października 2021r.WA.ZUZ.4.4210.258.2021.ESOBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. z 2021 0 r., poz. 735) zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków 493

właściciel/władający: działka nr 493ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnejNa podstawie §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia29 marca 2001 r., w sprawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 493

właściciel/władający: działka nr 493ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnejNa podstawie §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia29 marca 2001 r., w sprawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków

właściciel/władający: działka nr 489/3ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych uprzednioujawnionych w ewidencji gruntów i budynkówNa podstawie §39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działki ewidencyjnej nr działki 489/3

właściciel/władający: działka nr 489/3ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnejNa podstawie §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia29 marca 2001 r., w sprawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków działka nr 489/2

właściciel/władający: działka nr 489/2ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych uprzednioujawnionych w ewidencji gruntów i budynkówNa podstawie §39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

właściciel/władający: działka nr 489/2ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnejNa podstawie §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia29 marca 2001 r., w sprawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości Gm.Bliżyn

Skarżysko-Kamienna, dnia 21.10.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki numer 1021/1,1021/2, 880,1026gmina Bliżynobręb 0011 MroczkówZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości gm. Bliżyn

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 21.10.2021 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - gm. Bliżyn

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 21.10.2021 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - obręb 0007 Górki

Skarżysko-Kamienna, dnia 21.10.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciele działek numer 674, 676Obręb 0007 GórkiGm. BliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach wyznaczenia punktów [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Gmina Bliżyn

Skarżysko-Kamienna, dnia 21.10.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki numer 176/1, 177/1gmina Bliżynobręb 0007 GórkiZAWIADOMIENIEo czynnościach wyznaczenia [...]

Informacja Urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego

ŚWIĘTOKRZYSKIWOJEWÓDZKIKONSERWATORZABYTKÓWW KIELCACHWOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KIELCACHul. Paderewskiego 34A, 25-502 Kielcetel. (+48) 41 330-18-00e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.plwww.wuoz.kielce.plOpublikowano na stronie BIP [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Florentyna Karpeta

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychFlorentyna KarpetaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § 38, [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Maria Susz

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychMaria SuszKarola Miarki 17/641-800 ZabrzeZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Halina Majewska

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychHalina MajewskaStaszica 25A/4126-500 SzydłowiecZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Witold Grzyb

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWitold GrzybIłżecka 8826 – 115 Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Paweł Derlatka

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychPaweł DerlatkaSkoroszewska 11/13002-495 WarszawaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Zofia Kępa

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychZofia KępaIłżecka 8626 – 115 Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Zdzisław Kępa

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychZdzisław KępaIłżecka 8626 – 115 Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Sylwia Purtak

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychSylwia PurtakŚwierczek 5526 – 115 ŚwierczekZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Zbigniew Kapusta

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychZbigniew KapustaKościelna 726 – 115 Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Łukasz Kapusta.

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychŁukasz KapustaLotnicza 9/4026 – 110 Skarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Jolanta Kowalik

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychJolanta KowalikIłżecka 8226 – 115 Skarżysko KościelnaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Małgorzata Kapusta

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychMałgorzata KapustaGryżyce 7/356 – 160 GryżyceZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Roman Kapusta

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychRoman KapustaGryżyce 7/356 – 160 GryżyceZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Zofia Kocia

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychZofia KociaSkarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków

właściciel/władający działką nr 4090/5ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów uprzednioujawnionych w ewidencji gruntów i budynkówNa podstawie §39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 4090/5

właściciel/ władający działką nr 4090/5ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnejNa podstawie §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia29 marca 2001 r., w [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości z dnia 29.09.2021 r.

Skarżysko - Kamienna, dnia 29.09.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychRyszard MajewskiSkarżysko – Kamienna 209ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.09.2021 r.

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaZdzisław JurzyńskiData: 29.09.2021 r.Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.326.2019ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości z dnia 22.09.2021 r.

Skarżysko – Kamienna, dn. 22.09.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychKazimierz FlorczykSandomierska 3827-215 WąchockZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe„STAR-COM” Wioleta Starz – Morawskaul. Daleka 27/37 25-319 KielceBiuro:25-008 Kielce, ul Staszica 1/210Tel. 41 34 25 725; 501 512 756Kielce, 20.09.2021r.Włodzimierz WiatrTysiąclecia 4926-110 [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości - Tomasz Stepul

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe„STAR-COM” Wioleta Starz – Morawskaul. Daleka 27/37 25-319 KielceBiuro:25-008 Kielce, ul Staszica 1/210Tel. 41 34 25 725; 501 512 756Kielce, 20.09.2021r.Tomasz StepulTysiąclecia 4726-110 Skarżysko-Kamiennadot. [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Włodzimierz Wiatr

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe„STAR-COM” Wioleta Starz – Morawskaul. Daleka 27/37 25-319 KielceBiuro:25-008 Kielce, ul Staszica 1/210Tel. 41 34 25 725; 501 512 756Kielce, 20.09.2021 r.Włodzimierz WiatrTysiąclecia 4926-110 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Tomasz Stepul

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe„STAR-COM” Wioleta Starz – Morawskaul. Daleka 27/37 25-319 KielceBiuro:25-008 Kielce, ul Staszica 1/210Tel. 41 34 25 725; 501 512 756Kielce, 20.09.2021 r.Tomasz StepulTysiąclecia 4726-110 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej z dnia 20.09.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe„STAR-COM” Wioleta Starz – Morawskaul. Daleka 27/37 25-319 KielceBiuro:25-008 Kielce, ul Staszica 1/210Tel. 41 34 25 725; 501 512 756Kielce, 20.09.2021 r.Adela ZalewskaSkarżysko-KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości z dnia 20.09.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe„STAR-COM” Wioleta Starz – Morawskaul. Daleka 27/37 25-319 KielceBiuro:25-008 Kielce, ul Staszica 1/210Tel. 41 34 25 725; 501 512 756Kielce, 20.09.2021r.Adela ZalewskaSkarżysko-Kamiennadot. działki [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego z dnia 20.09.2021 r.

Skarżysko Kamienna, dn. 20.09.2021 r.                              [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia, wznowienia punktów granicznych. Skarżysko Kościelne

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych - na podstawie art. 32 i 39 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne  (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2052 z późn. [...]

Zawiadomienie - nr. ewid. zgłoszenia GG.6641.431.2021

                                          [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. E.K.

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Wacława Ungier

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Państwowy Fundusz Ziemi

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaPaństwowy Fundusz ZiemiData: 31.08.2021 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Katarzyna Dziewit

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaKatarzyna Dziewit26-110 Skarżysko-KamiennaData: 30.08.2021 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków -Marianna Rożek.

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaMarianna Rożek26-110 Skarżysko-KamiennaData: 30.08.2021 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Marianna Rożek

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaMarianna Rożek26-110 Skarżysko-KamiennaData: 30.08.2021 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 67 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 sierpnia 2021r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 11 sierpnia 2021r.   Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego z dnia 11.08.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierźawy

  OGŁOSZENIE STAROSTY SKARŻYSKIEGO z dnia 11.08.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.   Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 153

Skarżysko Kamienna, dn. 09.08.2021r.SZACH MAP Krzysztof KabałaUl. S. Żeromskiego 12626-110 Majków(Wykonawca prac geodezyjnych )Właściciele działki 153:LUCJAN KOPEREKSTANISŁAW KOPEREKWINCENTY JAKUBOWSKIZUZANNA JAKUBOWSKAj. ewid: 261001_1 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Wacław, Kazimiera Łyżwa

Skarżysko-Kamienna, dnia 05.08.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki nr 2804Wacław ŁyżwaKazimiera [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Aleksandra Furmańczyk

Skarżysko-Kamienna, dnia 05.08.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki nr 2893Aleksandra [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.08.2021 r.

                                 OBWIESZCZENIEDyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali przeznaczonych w najem w trybie przetargowym

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 4 sierpnia 2021r.   w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Marta Błach

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.08.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychMarta BłachGrzybowa Góra [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Andrzej Minda.

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.08.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychAndrzej [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Andrzej Minda

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.08.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychAndrzej [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Agnieszka Gładyś

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.08.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychAgnieszka Gładyś [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Mirosława Gwóźdź.

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.08.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychMirosława GwóźdźGrzybowa Góra [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Mirosława Gwóźdź

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.08.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychMirosława GwóźdźGrzybowa Góra [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Marianna Więcław.

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.08.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychMarianna [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Józefa Witkowska.

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.08.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychJózefa WitkowskaSkarżysko – [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Marianna Więcław

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.08.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychMarianna [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Stanisław Derlatka

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.08.2021r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychStanisław [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości, obręb Górki

Na podstawie § 37 i § 38,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019, poz. 393), [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek- Skarżysko-Kościelne

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 14 lipca 2021r.    w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek. Skarżysko Kościelne

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku Kamiennej pod nr: [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków/ustalenia przebiegu granic Działki nr 228/1.

Właściciel/ Użytkownik wieczystyDziałki nr 228/126-110 Skarżysko- KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionychw ewidencji gruntów i budynków/ ustalenia przebiegu granic *Na [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego

Radom, 10 czerwca 2021r.WA.ZUZ.4.4210.160.2021MGł.PLOBWIESZCZENIEDyrektora Zarządu Zlewni w Radomiuo wszczęciu postępowania administracyjnegoStosownie do treści art.49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.05.2021 r.

PaństwoweGospodarstwo WodneWody PolskieDyrektorRegionalnego ZarząduGospodarki Wodnejw WarszawiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawatel.: +48 22 58 70 211 | [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego z dnia 28.05.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2021r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 26 maja 2021r.    Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali przeznaczonych w najem

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO   z dnia 19 maja 2021r.    w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości

Suchedniów, dnia 11.05.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWŁAŚCICIELE DZIAŁEK24/2, 25/1, 46/3OBRĘB 0003 JĘGRZNA, GM. ŁĄCZNAZAWIADOMIENIEo czynnościach wyznaczenia punktów [...]

Decyzja, znak GG-II.680.12.21.2020

                                         &nbs [...]

Decyzja znak GG-II.680.12.17.2020 z dnia 30.04.2021

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działka nr 3941/2

WŁASCICIEL/WŁADAJACYdziałka 3941/2 arkusz 111 obręb 14 Skarżysko KsiążęceZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust.1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działka nr 3942/2

WŁASCICIEL/WŁADAJACYdziałka 3942/2 arkusz 111 obręb 14 Skarżysko KsiążęceZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust.1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działka nr 3940/2

WŁASCICIEL/WŁADAJACYdziałka 3940/2 arkusz 111 obręb 14 Skarżysko KsiążęceZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust.1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo [...]

Informacja o zmianie terminu rokowań

Informacja o zmianie terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego Zarząd Powiatu Skarżyskiego informuje, że rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym znak: GG-II.6821.3.32.2019 z dnia 13.04.2021 r.

Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) w [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym znak: GG-II.6821.3.17.2019 z dnia 30.03.2021 r.

Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) w [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym znak: GG-II6821.3.18.2019 z dnia 30.03.2021 r.

Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) w [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Płaczków, przy posesji Płaczków 44

Wykonawca prac geodezyjnych                                     Warszawa, 12.03.2021r                    [...]

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic. G.W.

                                    ZAWIADOMIENIE [...]

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic. Mroczków - Kapturów

                                      ZAWIADOMIENIE [...]

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic. Cz W.

                                  .ZAWIADOMIENIE [...]

zawiadomienie o czynnosciach ustalenia granic nieruchomości. M.M.

                                         [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości. A.M.

                                      [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości. I.Sz.

                                       [...]

Ogłoszenie o rokowaniach

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 oraz z 2020r. poz. 1698), podaję do publicznej [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2021roku

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 17 lutego 2021 rokuZarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020r. poz. [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r.

WA.RUZ.4210.329m.2020.AŻ                                     &nb [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Lucjan Kocia

Skarżysko – Kamienna, dn. 27.01.2021r.Limbus U S Ł U G I G E O D E Z Y J N EW Ł O D Z I M I E R Z C Z E R N I L E W S K I26-110 Skarżysko-KamiennaPlac Floriański 1/307 tel./fax41 252 52 89REGON 290155539 NIP [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciel działki 3904,3908

Skarżysko-Kamienna, dnia 22.01.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki 3904, 3908Obręb 0001 SuchedniówGmina [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciel działki 5310

Skarżysko-Kamienna, dnia 22.01.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki 5310Obręb 0001 SuchedniówGmina [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciel działki 3906

Skarżysko-Kamienna, dnia 22.01.2021 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki 3906Obręb 0001 SuchedniówGmina [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 stycznia 2021r.

OgłoszenieZarządu Powiatu Skarżyskiego  z dnia 7 stycznia 2021r.    Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami [...]

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego GG-II.683.2.2020

Skarżysko-Kamienna, dnia 31.12.2020 r. GG-II.683.2.2020     ZAWIADOMIENIE STAROSTY SKARŻYSKIEGO   Starosta Skarżyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych. Właściciel działki nr 176

Działając na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych. Właściciel działki nr 175

Działając na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.6641.654.2020 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dotyczącej mapy do celów prawnych (zasiedzenie) zawiadamiam Panią/Pana, że [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych. Właściciel działki nr 545

Działając na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.6641.1213.2020 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dotyczącej mapy do celów prawnych (zasiedzenie) zawiadamiam Panią/Pana, że [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych właściciel działki nr 690

Działając na podstawie w/w ustaw i rozporządzeń oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.6641.1213.2020 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej dotyczącej mapy do celów prawnych (zasiedzenie) zawiadamiam Panią/Pana, że [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Florentyna Karpeta

Florentyna KarpetaData: 17.12.2020 r.Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.685.2020ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - na podstawie art. 39 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działki numer 72/1

Skarżysko-Kamienna, dnia 16.12.2020 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWłaściciel działki numer 72/1obręb 0007 Górkigm. [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego z dnia 09.12.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz Zarządzenia Nr 134/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2020 r., [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.

Skarżysko Kamienna, dn. 08.12.2020r.........................................................(Wykonawca prac geodezyjnych )j. ewid: 261001_1 Skarżysko- Kamiennaobręb ewid: 261001_1.0015 Pogorzałe, ul. Pogodnadz: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Marta Fidor.

Skarżysko-Kamienna, dnia 25.11.2020 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychMarta Fidorul. Henryków 226-120 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Helena Fornal

Skarżysko-Kamienna, dnia 25.11.2020 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychHelena [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 2 grudnia 2020r w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

OgłoszenieZarządu Powiatu Skarżyskiego  z dnia 02 grudnia 2020r.    w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 listopada 2020 roku

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39, art. 67 ust.1 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r.

PaństwoweGospodarstwo WodneWody PolskieDyrektorRegionalnego ZarząduGospodarki Wodnejw WarszawiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawatel.: +48 22 58 70 211 | [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. A.T.

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. H.S.

                                         &nbs [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. Bliżyn

                                         &nbs [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. Bliżyn dz. 659/1, 659/2

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie WA.ZUZ.4.421.3.116.2019.MG

PaństwoweGospodarstwo WodneWody PolskieDyrektor Zarządu Zlewniw RadomiuPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieZarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radomtel.: +48 (48) 36 23 168 |e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.plRadom, [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości -Czesław Wisowaty

Limbus USŁUGI GEODEZYJNE Skarżysko – Kamienna, dn. 12.11.2020r.WŁODZIMIERZ CZERNILEWSKI26-110 Skarżysko-KamiennaPlac Floriański 1/307 tel./fax41 252 52 89REGON 290155539 NIP 663-133-86-97Czesław WisowatyMzurowa [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości Józef Gula

Suchedniów, dnia 04.11.2020 r....................................................................wykonawca prac [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.11.2020 r.

PaństwoweGospodarstwo WodneWody PolskieDyrektorRegionalnego ZarząduGospodarki Wodnejw WarszawiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawatel.: +48 22 58 70 211 | [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Ogłoszenie   Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 września 2020r.   w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 01 lipca 2020r.

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO                                      z dnia 01 lipca 2020r.Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Odpis Ogłoszenie

Sygn. akt VIII Ns 318/20                        Kielce, dn. 27 maja 2020 roku                               [...]

Ogłoszenie

Sygn. akt VIII Ns 317/20O G Ł O S Z E N I EDnia 27 maja 2020 roku„Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 27 maja 2020 roku, sygn. akt VIII Ns 317/20 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2021r.

                                               OgłoszenieZarządu Powiatu Skarżyskiego  z dnia 17 lutego [...]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020r.

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 29 stycznia 2020r.w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowymNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 [...]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 22 stycznia 2020r.w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowymNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 października 2019r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 10 października 2019r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 sierpnia 2019r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. [...]

Decyzja

[...]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2019r.

OGŁOSZENIE  ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2019r. Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 i [...]

Ogłoszenie o wyniku publicznego zaproszenia do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego

  Ogłoszenie o wyniku publicznego zaproszenia do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego.   W wyniku przeprowadzonego postępowania na sprzedaż mienia ruchomego, którego przedmiotem był samochód osobowy marki Ford Mondeo [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Skarżysko-Kamiennej przy ul. Szkolnej

Załącznik do Uchwały Nr 25/53 /2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017r OGŁOSZENIEdziałając na podstawie § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. [...]

Archiwum

[...]

metryczka