Kadencja VI (2018/2023)

Kadencja VI (2018/2023)

Uchwała Nr 212/XXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 212/XXIX/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii [...]

Uchwała Nr 211/XXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 211/XXIX/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany programu naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku- Kamiennej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z [...]

Uchwała Nr 210/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 210/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata [...]

Uchwała Nr 209/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 209/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata [...]

Uchwała Nr 208/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 208/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie oceny wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnejNa podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i [...]

Uchwała Nr 207/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 207/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rokNa podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 206/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 206/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 [...]

Uchwała Nr 205/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 205/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.poz. 920), w [...]

Uchwała Nr 204/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwala Nr 204/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 rokuw sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 203/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwala Nr 203/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 rokuw sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035Na podstawie art. 12 piet 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 202/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2021 rokNa podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. [...]

Uchwała Nr 201/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 201/ XXVII/ 2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 grudnia 2020w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 200/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 200/XXVII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.poz. 920), w [...]

Uchwała Nr 199/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr 199/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku  w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 198/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr 198/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku  w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 197/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 197/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2021 Na podstawie art. 17 ust. 2 [...]

Uchwała Nr 196/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 196/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok [...]

Uchwała Nr 195/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 195/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 194/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 194/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku [...]

Uchwała Nr 193/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 193/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2024”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 192/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 192/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu [...]

Uchwała Nr 191/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 191/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2021 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od [...]

Uchwała Nr 190/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 190/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.poz. 920), w [...]

Uchwała Nr 189/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwala Nr 189/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 188/XXV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 października 2020 roku

Uchwała Nr 188/XXV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 października 2020 roku  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz gmin Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o [...]

Uchwała Nr 187/XXV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 października 2020 r.

Uchwała Nr 187/XXV/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 października 2020 r.w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2020 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 186/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020

Uchwała Nr 186/XXIV/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. [...]

Uchwała Nr 185/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020

Uchwała Nr 185/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 października 2020w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 184/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 184/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz [...]

Uchwała Nr 183/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 183/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy [...]

Uchwała Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 182/XXIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2020 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 rokuNa [...]

Uchwała Nr 181/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 181/XXIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), [...]

Uchwała Nr 180/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwala Nr180/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035  Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 179/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 179/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. [...]

Uchwała Nr 178/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku

Uchwała Nr 178/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii [...]

Uchwała Nr 177/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku

Uchwała Nr 177/XXIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...]

Uchwała Nr 176/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku

Uchwała Nr 176/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...]

Uchwała Nr 175/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku

Uchwała Nr 175/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej Na [...]

Uchwała Nr 174/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku

Uchwała Nr 174/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2019 [...]

Uchwała Nr 173/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 173/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku  w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego Na podstawie art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 172/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowychznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 171/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30.07.2020 roku, Znak: PNK.I.4130.40.2020, stwierdził nieważność zapisu § 3 ust. 3 uchwały Nr 171/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 rok [...]

Uchwała Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 170/XXII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki [...]

Uchwała Nr 169/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 169/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych [...]

Uchwała Nr 168/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 168/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku  w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii [...]

Uchwała Nr 167/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 166/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 165/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 165/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 [...]

Uchwała Nr 164/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 164/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 [...]

Uchwała Nr 163/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 163/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku  w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania za 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 6a oraz art. 30a ust. 9 [...]

Uchwała Nr 162/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

Uchwała Nr 162/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok [...]

Uchwała Nr 161/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

Uchwała Nr 161/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny [...]

Uchwała Nr 160/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

Uchwała Nr 160/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 [...]

Uchwała Nr 159/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączeniu [...]

Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączeniu [...]

Uchwała Nr 157/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 157/XX/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego  Na podstawie art. 16a ust.1 i [...]

Uchwała Nr 156/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym NR PNK.I.4130.29.2020 z dnia 29 maja 2020 roku stwierdził w całości nieważność uchwały Nr 156/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie [...]

Uchwała Nr 155/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 155/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu [...]

Uchwała Nr 154/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 154/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3  Na [...]

Uchwała Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. [...]

Uchwała Nr 152/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 151/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 150/XIX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2020 roku

Uchwała Nr 150/XIX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok [...]

Uchwała Nr 149/XIX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 148/XIX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 147/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 146/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje sie w załączniku [...]

Uchwała Nr 145/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku

Uchwała Nr 145/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy [...]

Uchwała Nr 144/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku

Uchwała Nr 144/XVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku  w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka [...]

Uchwała Nr 143/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr 143/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2020 rok  Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy [...]

Uchwała Nr 142/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr 142/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020  Na podstawie art. 17 [...]

Uchwała Nr 141/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr 141/XVII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. [...]

Uchwała Nr 140/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr 140/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy [...]

Uchwała Nr 139/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 138/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 137/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 137/XVI/2019RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego [...]

Uchwała Nr 136/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 136/XVI/2019RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu [...]

Uchwała Nr 135/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 135/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr 126/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej [...]

Uchwała Nr 134/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 134/XVI/2019RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2020 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 133/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 133/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku  w sprawie zmiany uchwały nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania [...]

Uchwała Nr 132/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 132/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku  w sprawie przystąpienia Powiatu Skarżyskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 [...]

Uchwała Nr 131/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 130/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 129/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 128/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 126/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 126/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku  w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 125/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 125/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata  Na [...]

Uchwała Nr 124/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 124/XV/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 118/XIV/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu [...]

Uchwała Nr 123/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 123/XV/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia [...]

Uchwała Nr 122/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 122/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku  w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami [...]

Uchwała Nr 121/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączeniu [...]

Uchwała Nr 120/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączeniu [...]

Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  zmieniająca uchwałę nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej [...]

Uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 118/XIV/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 października 2019 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 3 [...]

Uchwała Nr 117/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 117/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z [...]

Uchwała Nr 116/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 116/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XXI/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu [...]

Uchwała Nr 115/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 115/XIV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 6 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącego w skład [...]

Uchwała Nr 113/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 113/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu [...]

Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół [...]

Uchwała Nr 111/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 111/XIV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. [...]

Uchwała Nr 110/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 110/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Placówek [...]

Uchwała Nr 109/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 109/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego III Liceum Ogólnokształcącegodla Dorosłych wchodzącego w skład [...]

Uchwała Nr 108/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 108/XIV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół [...]

Uchwała Nr 107/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 107/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu [...]

Uchwała Nr 106/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 106/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w [...]

Uchwała Nr 105/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 105/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego [...]

Uchwała Nr 104/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 104/XIV/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 października 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania [...]

Uchwała Nr 103/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 103/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia [...]

Uchwała Nr 102/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 102/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 101/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 101/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku- Kamiennej Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 100/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 100/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku- Kamiennej Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 99/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 98/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 96/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 97/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 95/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 94/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 93/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta [...]

Uchwała Nr 92/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat [...]

Uchwała Nr 91/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieliznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 90/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których [...]

Uchwała Nr 89/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 88/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 87-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w [...]

Uchwała Nr 86-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 85-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnychznajduje się w załącznik [...]

Uchwała Nr 84-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 83/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 83/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Skarżyskiego  Na podstawie art.12 pkt 8 lit.a [...]

Uchwała Nr 82/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 82/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Skarżyskiego  Na podstawie art.12 pkt 8 lit.a [...]

Uchwała Nr 81/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 81/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych [...]

Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych [...]

Uchwała Nr 78/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 78/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii [...]

Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 76/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 75/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 75/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 74/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 74/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w [...]

Uchwała Nr 72/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 72/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 71/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 71/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 70/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 70/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 pkt 11 [...]

Uchwała Nr 69/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 69/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2018 [...]

Uchwała Nr 68/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 68/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 67/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 67/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2018 [...]

Uchwała Nr 66/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 66/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.  Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 [...]

Uchwała Nr 65/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 65/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 [...]

Uchwała Nr 64/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 64/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania  Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 63/IX/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 62/IX/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego  z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych [...]

Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych.  Na podstawie art. 16a [...]

Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna  Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 58/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 58/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 106/XIII/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na [...]

Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli  Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 56/VIII/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 maja 2019 r.w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 55/VIII/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 maja 2019 r.w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 r. Na [...]

Uchwała Nr 54/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 54/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum [...]

Uchwała Nr 53/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 52/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 51/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 51/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego VI kadencji do pracy w komisji bezpieczeństwa i [...]

Uchwała Nr 50/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 50/VII/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  Na podstawie art. 42a ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z [...]

Uchwała Nr 49/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 49/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu [...]

Uchwała Nr 48/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 48/VII/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 47/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 47/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata [...]

Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu [...]

Uchwała Nr 45/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok [...]

Uchwała Nr 44/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2019 rok.  Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z [...]

Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie: odwołania radnego Adama Cioka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu [...]

Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku    w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum [...]

Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3.  Na podstawie art. 91 ust. 7 w związku z [...]

Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 38/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2019  Na podstawie art. 17 ust. 2 [...]

Uchwała Nr 34/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 34/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 33/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 33/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 32/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 32/IV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Centrum Obsługi Placówek w [...]

Uchwała Nr 31/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 31/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” [...]

Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 30/IV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 29/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 29/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii [...]

Uchwała Nr 27/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 27/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu  Na podstawie art. 12 pkt 8 [...]

Uchwała Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 25/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 24/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 23/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 23/IV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 21/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego. Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR 19/III/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 16a ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR 15/III/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok [...]

Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 12/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR 12/III/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2019 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia [...]

Uchwała Nr 11/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 10/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 9/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 7/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 6/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 6/II/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 4/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 4/II/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku  w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 3/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 3/II/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku  w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

metryczka