Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2024 rok

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr 408/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz [...]

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr 351/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej w roku 2022

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Skarżyskiego w 2022 roku Do zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej należą sprawy związane z edukacją publiczną, [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej w roku 2021

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Skarżyskiego w 2021 roku Do zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej należą sprawy związane z edukacją publiczną, [...]

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr 285/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej w roku 2020

SPRAWOZDANIEz działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy SpołecznejRady Powiatu Skarżyskiego w roku 2020           Do zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej należą sprawy związane [...]

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2021 rok

Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 220/XXX/2021 z 25 lutego 2021 rokuplan pracy komisji w załączeniu [...]

Skład i zakres Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Skarżyskiego VI kadencjizostała powołana Uchwałą Nr 18/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu [...]

metryczka